Audit

  • Audit účetní závěrky podle zákona o účetnictví - ČUS, IAS/IFRS, US GAAP
  • Průběžný audit a ověření účetní závěrky
  • Auditorské služby při zpracování účetnictví dle ČUS, IAS/IFRS, US GAAP
  • Auditorské expertízy
  • Due diligence