Učetní poradenství

  • Tvorba účetních zásad, norem a směrnic podniků
  • Sledování účetní situace a účetního stavu daného období
  • Provádění odborného dozoru nad vedením účetnictví
  • Konsolidace účetních závěrek
  • Služby soudního znalce pro obor ekonomika
    • Odvětví mzdy a účetní evidence