Podnikové poradenství

 • Fúze a akvizice
 • Správa společnosti
 • Analýza ekonomické situace
 • Finanční plány - rozpočet podniku jako nástroj plánování
 • Analýza finanční správy a rentability investovaného kapitálu
 • Plán peněžních toků pro střednědobé a dlouhodobé financování
 • Interní financování - odpisy, nerozdělený zisk, rezervy
 • Investiční záměry, průzkum a výběr typu financování
 • Revitalizace a restrukturalizace
 • Forenzní audit
 • Řízení finančních rizik